Rapportages & Overzichten

 

Een volledig inzicht in kosten en opbrengsten is onontbeerlijk voor een onderneming. Paraaf kan voor u de benodigde overzichten verzorgen.

Wij verzorgen periodieke rapportages zoals;

  • Openstaande postenlijsten debiteuren en crediteuren
  • Actuele balans en verlies- en winstrekeningen

Zonder cijfers en rapportages kunt u geen antwoord geven op de vraag hoe de omzetontwikkeling is geweest in de afgelopen periode. Wat er de komende periode aan crediteuren betaald moet gaan worden en of daar wel genoeg liquide middelen voor aanwezig zijn.

De juiste cijfers en rapportages geven u inzicht in o.a. de omzetontwikkeling, cash flow, marge en de liquiditeit van uw onderneming. Een up-to-date overzicht van crediteuren en debiteuren geven u inzicht in uw financiële positie.
Ook inzicht in uw periodieke bedrijfsresultaten is van belang voor uw onderneming.

Moet u als ondernemer de keus maken om uw organisatie aan te passen om uw marges te behouden? Hoe verhoudt de marge zich ten opzichte van het uiteindelijke bedrijfsresultaat?
Zijn alle kosten wel gedekt of moet er bezuinigd worden? Allemaal vragen waar u als ondernemer rekening mee moeten houden.

Voor gedetailleerde rapportages maken wij gebruik van;

  • Liquiditeitsoverzichten
  • Resultaatprognoses

Deze periodieke rapportages zijn van groot belang voor de financiële planning en de daarmee gepaard gaande financiële besluiten en voorkomen dat eerder genoemde vragen onbeantwoord blijven.
Wij passen de overzichten samen met u aan naar uw wensen en naar wat nodig is voor de onderneming. Uiteindelijk is elk bedrijf anders en waar de één een verlies- en winstrekening voldoende vindt, zal de ander veel dieper in willen gaan op de cijfers.

Na afloop van het boekjaar bereiden wij, in overleg met u, alle relevante overzichten voor die uw accountant nodig heeft. Uw accountant kan hierdoor probleemloos de jaarrekening uitbrengen en uw bedrijf van de juiste adviezen voorzien.