Personeel

 

Loonadministratie

Indien u personeel in dienst heeft, kunnen wij de loonadministratie voor u verzorgen.
Van het aanmelden van nieuwe personeelsleden en het maken van proforma loonberekeningen tot het aanleveren van de loonstroken en jaaropgaven. Het tijdig indienen van de aangifte loonheffingen en het aanleveren van de benodigde gegevens aan diverse instanties hoort daar natuurlijk ook bij.

U kunt zelf bepalen welke werkzaamheden u zelf wilt verrichten en welke u door ons kantoor wilt laten verzorgen. Zo houdt u het overzicht en kunnen we snel en efficiënt de gegevens verwerken. U kunt hierbij denken aan het opstellen van contracten, het verzorgen van ziekteverzuimmeldingen, het bijhouden van vakantiedagen en het uitbetalen van salarissen.

We maken hierbij gebruik van vaste procedures en diverse documenten.

Dossiervorming

Niets is zo belangrijk als goed voorbereid te zijn bij belangrijke beslissingen waar het om uw personeel gaat.

  • Bij reorganisatie van uw onderneming kunnen wij u van dienst zijn met het juiste advies. Onderwerpen als ‘Afspiegelingsbeginsel’ en ‘Bedrijfseconomische redenen’ komen daarbij al snel aan de orde. Door onze contacten met diverse juristen en accountants kunnen wij u het juiste juridische en financiële advies geven bij uw reorganisatieplan.
  • In het kader van de wet Poortwachter dient bij langdurige ziekte een uitgebreide ziekteverzuimregistratie plaats te vinden. Werkgever en werknemer zorgen hierbij samen voor de opbouw van het re-integratiedossier. De contacten met de arbodienst, de probleemanalyse en het opstellen van een plan van aanpak nemen daarbij veel tijd in beslag. Ook hierbij staan wij graag voor u klaar.